ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΓΩΤΟΥ 1 ΜΠΑΛΑ

Κύπελλο παγωτού, μιας χρήσης, για μια μπάλα παγωτό.

Συσκευασία 50 τεμ.

Περιγραφή