ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΓΩΤΟΥ 2-3 ΜΠΑΛΕΣ

Κύπελλο παγωτού, μιας χρήσης, για 2-3 μπάλες παγωτό.

Συσκευασία 50 τεμ.

Περιγραφή